Cultureel construeren in het voortgezet onderwijs

In deze cursus wordt in zes dagdelen gewerkt aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelf een oplossingsruimte te construeren met behulp van cultuur. In de cursus wordt een van de pakketten gebruikt als voorbeeld om aan den lijve te ervaren wat een oplossingsruimte is. Daarna worden er drie ‘gereedschapskisten’ gevuld. Een kist met ‘verteltechnieken’, een kist met ‘vormgeversgereedschap’ en een kist met filosofische gespreksvaardigheden. Het gereedschap wordt niet alleen aangeboden, maar er wordt ook geoefend in het hanteren van het gereedschap. Daarna wordt een eigen oplossingsruimte ontwikkeld die uitgevoerd, gepresenteerd en becommentarieerd wordt.

Voor praktische informatie zie: Praktische informatie

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2021 Montay Media