Cursus Werken met de pakketten

In deze cursus van drie dagdelen staat het omgaan met een van de pakketten centraal. De eerste bijeenkomst staat in het teken van het zelf ervaren van de mogelijkheden van de materialen die in het pakket zijn samengevoegd. In de tweede bijeenkomst wordt het omgaan met de verschillende materialen uitgediept. En in de derde bijeenkomst wordt gewerkt aan mogelijkheden om zelf dwarsverbanden en koppelingen te ontwerpen met het materiaal uit het pakket, zodat nieuwe gebruiksmogelijkheden worden ontwikkeld die passen bij de eigen werksituatie.

Voor praktische informatie zie: Praktische informatie

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2021 Montay Media