GPS-pensioenen

Op verzoek van TVA-devellopment werd meegewerkt aan het vormgeven van het project GPS-pensioenen voor pensioenverzekeraar AEGON. De vraag die voorlag was gebaseerd op de veranderende situatie in de omgang met pensioenen. Vroeger bouwde men een pensioen op gedurende zijn werkzaam leven. Pensioenen AOW vormden dan samen een inkomen dan na de pensioengerechtigde leeftijd de mogelijkheid bood om een geleefd leven voort te zetten. Die situatie is ondertussen ingrijpend veranderd. Mensen hebben gedurende hun werkzame leven meerdere banen gehad en daardoor te maken met allerlei vormen van pensioenbreuk. Er is meer sprake van eigen kapitaal. Bovendien wordt het pensioen gezien als een derde levensfase. Iets geheel anders dan het ‘uitdrijven’ na de periode waarin men werkte.

Hoe kunnen we mensen een gereedschap in handen geven om tijdens hun leven na te denken over wat men in die derde levensfase wil. En als mensen kunne formuleren wat men dan wil, hoe hen dan in staat te stellen om dat ‘willen’ ook te ‘kunnen’.

Hiervoor werd een maquette ontworpen voor een virtuele wereld waarin men kon onderzoeken wat men wil met die derde levensfase. Maar waarin ook voortdurend getoond wordt of dat financieel en inhoudelijk wel mogelijk is. De virtuele wereld werd vormgegeven als een metrostelsel waarop ieder station een ander aspecten van ‘willen’ en ‘kunnen’ kan worden onderzocht. Daarin kan men voor een realistisch perspectief kiezen. Maar ook allerlei varanten uitproberen.

GPS-pensioenen werd daardoor een experimenteer- of oplossingsruimte die zichtbaar maakt hoe je zelf je leven in wilt richten. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu.

 

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2021 Montay Media