MinT Meervoudig in Talent

In opdracht van schoolbestuur SKOzoK werd meegedacht en gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw schoolconcept. Een R&D-project dat gericht was op het vormgeven van leren in de 21e eeuw. Hoe kunnen we een school vormgeven die recht doet aan de talenten die kinderen in zich dragen. Hoe kunnen we die talenten herkennen, zichtbaar maken en verder ontwikkelen. Het concept werd ontwikkeld in ene conceptualiseringsgroep waarin werd nagedacht over de basisuitgangspunten voor zo’n school. Daarin werden nieuwe inzichten vanuit de neuropsychologie, de biologische klok, nomadisch ondernemerschap, meervoudige intelligentie, talentenkracht en eigen inzichten van de deelnemers aan die groep verwerkt tot een concept op hoofdlijnen.

Dat concept werd in een concretiseringsgroep verder geconcretiseerd. Daarin werd steeds de vraag gesteld: hoe ziet er dat dan uit, wat doen kinderen dan, hoe reageren leerkrachten, wat is de rol van ouders, hoe ziet het gebouw er dan uit, wat hebben we nodig, wat moet er nog ontwikkeld worden.

De voorlopige resultaten werden voorgelegd aan een brede groep van deskundigen op een symposium. De opmerkingen, aanvullingen en kritiek werden verwerkt in het concept.

Uiteindelijk ging een team van drie leerkrachten aan de slag om de eerste schooldag voor te bereiden.

Alle inzichten, ideeën, protocollen en routes werden tenslotte vastgelegd in een publicatie die de basis zal vormen voor de opstart van de eerste MinT-school.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2021 Montay Media